Průkaz biochemické aktivity urogenitálních mykoplazmat U.urealyticum a M.hominis MYCOPLASMA IST 2

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, odd.bakteriologie a mykologie (lab.bakteriologie Ostrava – lab.fluorů a STI)

Test Mycoplasma IST 2 – informace pro lékaře
Test slouží k průkazu biochemické aktivity a citlivosti k antibiotikům urogenitálních mykoplasmat Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis.

Klinický význam diagnostiky: mykoplasmata jsou komenzální organismy kolonizující sliznici urogenitálního traktu a za jistých okolností působí patogenně:
Ureaplasma urealyticum (UU) způsobuje u mužů hl. uretritidu ( druhá nejčastější příčina negonokokové uretritidy), příležitostně prostatitidu a epididymitidu. U gravidních žen způsobuje chorioamnionitidu a předčasnou rupturu obalů, což nese riziko neonatální infekce. Podílí se na poruchách reprodukce.
Mycoplasma hominis (MH) zapříčiňuje endometritidu a salpingitidu a je spojována s nespecifickou vaginitidou.
Oba druhy mohou způsobovat:

  • Neonatální infekce (meningitida, infekce respiračního traktu, septikémie).
  • Poporodní septikémie.
  • Artritidu.

Pro interpretaci nálezu (komensál či patogen) u dospělých musí být použita kvantitativní kritéria, volba terapie závisí na titru mykoplasmat, identifikaci, stanovení citlivosti k antibiotikům a klinických příznacích.
Pro U.urealyticum jsou pozitivní kritéria při negonokokové uretritídě v případě výtěrů z  uretry 104 CFU/ml (jednotky tvořící kolonie) a pro první proud moči 103 CFU/ml.

Odběr vzorků:

Odebírat vzorky před léčbou antibiotiky. Vzorky z uretry a pochvy – mykoplasmata mají vysokou afinitu k membráně slizničních buněk, je proto nutno důkladně seškrábnout sliznici a odebrat co nejvíce buněk (cytobrush či Bactopick).

  • Vzorky poševní: Odstranit hlen z exocervixu (bez použití lokálních antiseptik) a tampónem odebrat vzorek z endocervixu ( u těhotných odebrat exocervix).
  • Vzorky uretrální: Očistit ústí a odebrat vzorek výtěrem či seškrabem sliznice ( nejméně tři hodiny po posledním močení).

Podebrání vzorku okamžitě vytřepat tampón do transportního roztoku R1.

Maximální doba transportu vzorku do laboratoře závisí na teplotě:

Teplota 18-25°C 2-8°C
Max.doba transportu vzorku v R1 5 hodin 48 hodin

Výsledky (za 2 dny):

  • Stanovení přítomnosti Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis ve vzorku.
  • Přibližné stanovení titru kmene ve vzorku, vyjádřené v počtu CFU na vzorek se zaměření na hraniční hodnotu 104 CFU.
  • Stanovení citlivosti k těmto antibiotikům: doxycyklin, josamycin, ofloxacin, erytromycin, tetracyklin, ciprofloxacin, azitromycin, klaritromycin a pristinamycin. Původní spektrum bylo tedy rozšířeno o další tři antibiotika pro pozorovaný nárůst rezistence.

Další pokyny:

Transportní soupravy R1 pro transport vzorků na vyšetření Mycoplasma IST 2 je možno je žádat na 596 200 322 a jsou zdarma. Zásobu transportních souprav nutno uchovávat do expirace při 2-8o C. Jelikož jsou součástí nákladného setu, sledujeme jejich adekvátní využití.

Další informace rád poskytne RNDr V.Holec z ostravské laboratoře fluorů a STI, tel.: 724 083 762, 596 200 237, vladislav.holec@zuova.cz. Transportní soupravy R1 žádejte na laboratoři tel. 596 200 322 (p.Matušíková nebo sl.Chroboková, vedoucí laborantka p.Topínková).

Služby
klinických laboratoří
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8