HIV testování/poradna

Nemocný banán pozná každý, HIV ale vidět není!

Bezplatné služby - bez vystavení potvrzení:

  • HIV anonymní
  • Syfilis a hepatitida B, C

Placené služby s potvrzením, certifikátem na jméno

  • HIV
  • Syfilis
  • Hepatitídy
Ceny možných vyšetření
Typ placené služby Celková cena
HIV 406 Kč
HIV + Certifikát 506 Kč
Syfilis 100 Kč
Syfilis + Certifikát 200 Kč
Hepatitida B (HBsAg) 197 Kč
Hepatitida C (a-HCV) 282 Kč
Syfilis + hepatitida B+C 503 Kč

 


Kalendář akcí

Datum Místo Čas
01.12.2020 Světový den AIDS
Využijte bezplatné anonymní testování HIV u OC Karolina
 

Podrobnější informace jsou uvedeny v sekci otázky a odpovědi.Otázky / odpovědi

Pro koho je vyšetření určeno?
Pro širokou veřejnost. Pro všechny, kteří chtějí poznat svůj HIV status, byli vystaveni riziku nebo si nejsou jisti. Osoby mladší 15 let lze vyšetřit jen za přítomnosti a souhlasu zákonného zástupce.
Kdy by se mělo vyšetření provést v případě rizikového chování?
Optimálně po uplynutí 3 měsíců od doby rizikového chování, minimálně však po 14 dnech. V případě dřívějšího testování doporučuje kontrolní test po uplynutí 3 měsíců.
Musí se do poradny objednat?
Nemusí. Zájemci o bezplatné anonymní testování přichází do poradny přímo, bez předchozího objednání, posadí se do čekárny a vyčkají na vyzvání zdravotní sestry nebo poradce. Vyšetřeni probíhá podle pořadí, v jakém se zájemci dostaví k testování.
Je zajištěna úplná anonymita?
Ano, v žádné fázi testování HIV nikdo nezná jméno ani identifikační údaje testované osoby. Při pozitivním výsledku, tj. při zachycení protilátek v laboratoři a následném potvrzení Národní referenční laboratoří ve Státním zdravotním ústavu v Praze, platí ze zákona, že testovaná osoba musí vyjít z anonymity, identifikovat se a následně se začít léčit v AIDS centru. Anonymita při testování HIV je zajištěna i v případě souběžného testování na syfilis a hepatitidy, které je ze zákona možné pouze na jméno. Anonymitou se nerozumí, že by testovaná osoba nemohla být viděna jinými osobami před testováním!
Jak probíhá vyšetření?
Před testem probíhá krátký pohovor s poradcem, který určí vhodnost vyšetření. Zájemci je přiděleno číslo, pod kterým je veden v laboratoři. Následně se odebírá srážlivá žilní krev z loketní jamky. Není potřeba přijít na lačno.
Je testování spojeno i s poradenstvím?
Ano, poradci lze klást dotazy z oblasti rizika přenosu HIV, možnosti ochrany před HIV, testování HIV, dispenzarizace a léčby, kdykoliv v průběhu pobytu v poradně.
Jak probíhá laboratorní testování HIV?
Krev se vyšetřuje v akreditované laboratoři moderními testy IV. generace, které prokazují současně protilátky i antigen p24. Díky tomu jsou tyto testy citlivější a mohou prokázat infekci HIV dříve než rychlotesty detekující pouze protilátky. Rychlotesty se v poradně nepoužívají.
Kdy a jak probíhá sdělování výsledků?
Vždy v následující poradně, pokud není domluveno s poradcem jinak. Pokud se jedná o anonymní odběr, pak je výsledek sdělen ústně.
Je možné dostat potvrzení při anonymním bezplatném vyšetření?
Není to možné. Dochází pouze k ústnímu sdělení výsledku.
Potřebuji vystavit potvrzení o výsledku nebo certifikát pro zaměstnavatele, výjezd do zahraničí
Ano, v poradně lze vystavit potvrzení o výsledku (samoplátce) nebo certifikát. Vyšetření nejsou bezplatná ani anonymní. Poradny se však touto činností zabývají jen okrajově a běžně ji zajišťují jiná oddělení Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v rámci své provozní doby, po předchozí domluvě:
Město Název Telefon
Ostrava Poradna HIV 734 366 661
Zlín Oddělení pracovního lékařství 777 196 481
Vsetín Oddělení pracovního lékařství 571 498 015
Kde mohu dostat další informace nebo rady?
Informace k testování ve všech poradnách HIV/AIDS jsou poskytovány na nepřetržité bezplatné anonymní lince 800 800 980, kterou zajišťuje Česká společnost pro AIDS pomoc
Informace k testování v brněnské poradně HIV/AIDS (sdílená poradna ZÚ Ostrava a SZÚ Brno) jsou poskytovány také na lince: 724 810 125 (v provozu pondělí - pátek 7:30 – 15:00)

Adresy a provozní doba poraden HIV

Město Adresa Ordinační doba
Ostrava Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Operativně po telefonické domluvě 
tel.: 734 366 661
Olomouc Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Wolkerova 6
Pondělí 13:30 - 16:30
Zlín Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
pracoviště Zlín
Havlíčkovo nábř. 600
Pondělí 15:00 - 17:00
Vsetín Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
pracoviště Vsetín
4. května 287
Úterý 12:30 - 14:30
Opava Slezská nemocnice v Opavě
ambulance infekčního oddělení (pavilon S)
Olomoucká 86
Úterý 15:30 - 18:00
Brno Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Gorkého 6
Úterý 10:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 11: 00
Pátek 7:00 - 11:00
Ambulantní péče
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8