HIV testování/poradna

Nemocný banán pozná každý, HIV ale vidět není!

Jaká vyšetření v poradně HIV/AIDS nabízíme:

 • HIV
  Anonymní, bezplatné vyšetření HIV protilátek a antigenu p24 (akreditovaná laboratoř) bez vystavení potvrzení o výsledku
 • Syfilis a hepatitida B, C
  V indikovaných případech (rozhodne poradce) bezplatné vyšetření na syfilis, virové hepatitidy B, C (akreditovaná laboratoř): anti-kardiolipinové protilátky (RPR), anti-treponemové protilátky (TP-PA), povrchový antigen HBV (HBsAg), protilátky anti-HCV (bez vystavení potvrzení o výsledku).

Adresy a provozní doba poraden HIV Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Město Adresa Ordinační doba
Ostrava Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 7
Pondělí 15:00 - 18:00
Olomouc Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Wolkerova 6
Pondělí 13:30 - 16:30
Zlín Ředitelství nemocnice
Havlíčkovo nábř. 600
Pondělí 15:00 - 17:30
Vsetín Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
územní pracoviště Vsetín
4. května 287
Úterý 12:30 - 14:30
Opava Slezská nemocnice v Opavě
ambulance infekčního oddělení (pavilon S)
Olomoucká 86
Úterý 15:30 - 18:00
Brno Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Gorkého 6
Úterý 13:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 11:00

Podrobnější informace, včetně informací o možnosti vystavení potvrzení o testování nebo certifikátu jsou uvedeny v sekci otázky a odpovědi.Otázky / odpovědi

Pro koho je vyšetření určeno?
Pro širokou veřejnost. Pro všechny, kteří chtějí poznat svůj HIV status, byli vystaveni riziku nebo si nejsou jisti. Osoby mladší 15 let lze vyšetřit jen za přítomnosti a souhlasu zákonného zástupce.
Kdy by se mělo vyšetření provést v případě rizikového chování?
Optimálně po uplynutí 3 měsíců od doby rizikového chování, minimálně však po 14 dnech. V případě dřívějšího testování doporučuje kontrolní test po uplynutí 3 měsíců.
Musí se do poradny objednat?
Nemusí. Zájemci o bezplatné anonymní testování přichází do poradny přímo, bez předchozího objednání, posadí se do čekárny a vyčkají na vyzvání zdravotní sestry nebo poradce. Vyšetřeni probíhá podle pořadí, v jakém se zájemci dostaví k testování.
Je zajištěna úplná anonymita?
Ano, v žádné fázi testování HIV nikdo nezná jméno ani identifikační údaje testované osoby. Při pozitivním výsledku, tj. při zachycení protilátek v laboratoři a následném potvrzení Národní referenční laboratoří ve Státním zdravotním ústavu v Praze, platí ze zákona, že testovaná osoba musí vyjít z anonymity, identifikovat se a následně se začít léčit v AIDS centru. Anonymita při testování HIV je zajištěna i v případě souběžného testování na syfilis a hepatitidy, které je ze zákona možné pouze na jméno. Anonymitou se nerozumí, že by testovaná osoba nemohla být viděna jinými osobami před testováním!
Jak probíhá vyšetření?
Před testem probíhá krátký pohovor s poradcem, který určí vhodnost vyšetření. Zájemci je přiděleno číslo, pod kterým je veden v laboratoři. Následně se odebírá srážlivá žilní krev z loketní jamky. Není potřeba přijít na lačno.
Je testování spojeno i s poradenstvím?
Ano, poradci lze klást dotazy z oblasti rizika přenosu HIV, možnosti ochrany před HIV, testování HIV, dispenzarizace a léčby, kdykoliv v průběhu pobytu v poradně.
Jak probíhá laboratorní testování HIV?
Krev se vyšetřuje v akreditované laboratoři moderními testy IV. generace, které prokazují současně protilátky i antigen p24. Díky tomu jsou tyto testy citlivější a mohou prokázat infekci HIV dříve než rychlotesty detekující pouze protilátky. Rychlotesty se v poradně nepoužívají.
Kdy a jak probíhá sdělování výsledků?
Vždy v následující poradně, pokud není domluveno s poradcem jinak. Pokud se jedná o anonymní odběr, pak je výsledek sdělen ústně.
Je možné dostat potvrzení při anonymním bezplatném vyšetření?
Není to možné. Dochází pouze k ústnímu sdělení výsledku.
Potřebuji vystavit potvrzení o výsledku nebo certifikát pro zaměstnavatele, výjezd do zahraničí
Ano, v poradně lze vystavit potvrzení o výsledku (samoplátce) nebo certifikát. Vyšetření nejsou bezplatná ani anonymní. Poradny se však touto činností zabývají jen okrajově a běžně ji zajišťují jiná oddělení Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v rámci své provozní doby, po předchozí domluvě:
Město Název Telefon
Ostrava Imunologická a alergologická ambulance 596 200 157
Zlín Oddělení pracovního lékařství 777 196 481
Vsetín Oddělení pracovního lékařství 571 498 015
Jaké jsou ceny vyšetření pro samoplátce nebo žadatele o vystavení certifikátu?
 • Běžný test s písemným výsledkem (samoplátce):
  • HIV 405,- Kč
  • Syfilis a hepatitida B, C 500,- Kč
 • Vystavení certifikátu do zahraničí:
  • HIV 505,- Kč
  • Syfilis 200,- Kč
Kde mohu dostat další informace nebo rady?
Informace k testování ve všech poradnách HIV/AIDS jsou poskytovány na nepřetržité bezplatné anonymní lince 800 800 980, kterou zajišťuje Česká společnost pro AIDS pomoc
Informace k testování v brněnské poradně HIV/AIDS (sdílená poradna ZÚ Ostrava a SZÚ Brno) jsou poskytovány také na lince: 724 810 125 (v provozu pondělí - pátek 7:30 – 15:00)
Ambulantní péče
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8