Anonymní bezplatné testování HIV protilátek/poradna

Poradny se nacházejí ve městech: Ostrava, Brno, Olomouc, Zlín, Vsetín, Opava.


Pracoviště: Ostrava

Adresa a umístění:
Budova Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (vedle Hornické polikliniky)
Partyzánskénáměstí 7
1. patro, místnost č. 125 – poradna HIV

Poradna provádí:

  1. anonymní testování:
    test se provádí anonymně a bezplatně každé pondělí v době 15:00-18:00. Výsledky sdělujeme buď ve středu 13:00 – 14:30 nebo v pondělí 15:00 – 18:00.
  2. možnost získání HIV certifikátu:
    test nelze provést anonymně a jde o placenou službu. Odběry se provádí v imunologické a alergologické ambulanci. Mimo ordinační dobu imunologické ambulance lze provést odběr také v HIV poradně každé pondělí 15:00 – 18:00, kde ale nelze platit kartou a je třeba si nachystat přesnou částku v hotovosti. Výsledek (certifikát) je k dispozici nejdříve ve středu.

Odběry jsou účtovány samoplátcům takto:

Ceník:
-odběr krve: 26,- Kč
-vyšetření HIV metodou CMIA: 379,- Kč
-vystavení certifikátu: 100,- Kč
CELKEM: 505,- Kč

Ordinační hodiny:
Pondělí 15:00 - 18:00
Úterý  
Středa Pouze sdělování výsledků
13:00-14:30
Čtvrtek  
Pátek  

Informace na lince: 800 800 980


Pracoviště: Brno

(společná poradna Státního zdravotního ústavu a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě)

Adresa a umístění:
Budova Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Gorkého 6, Brno
1. patro, poradna HIV/AIDS

Ordinační hodiny:
Pondělí  
Úterý 13:00 - 17:00
Středa  
Čtvrtek  
Pátek 07:00 - 11:00

Informace na lince: 724810125 (v provozu: pondělí – pátek od 7:30 do 15:00 hod)


Pracoviště: Olomouc

Adresa a umístění:
Budova Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
Wolkerova 6, Olomouc
1. patro, místnost č. 209 – poradna HIV

Ordinační hodiny:
Pondělí 13:30 - 16:30
Úterý  
Středa  
Čtvrtek  
Pátek  

Informace na lince: 800 800 980


Pracoviště: Zlín

Adresa a umístění:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (areál KNTB a.s.Zlín, budova ředitelství nemocnice)
Havlíčkovo nábř. 600
5. patro, místnost č. 502 (vchod na odd.)

Ordinační hodiny:
Pondělí 15:00 - 17:30
Úterý  
Středa  
Čtvrtek  
Pátek  

Informace na lince: 800 800 980


Pracoviště: Vsetín

Adresa a umístění:
Budova KHS Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín
4.května 287
1.patro

Ordinační hodiny:
Pondělí  
Úterý 12:30 - 14:30
Středa  
Čtvrtek  
Pátek  

Informace na lince: 800 800 980


Pracoviště: Opava

Adresa a umístění:
Areál Slezské nemocnice v Opavě
ambulance infekčního oddělení - pavilon S
Olomoucká 86, 746 01 Opava

Ordinační hodiny:
Pondělí  
Úterý 15:30 - 18:00
Středa  
Čtvrtek  
Pátek  

Informace na lince: 800 800 980


Ambulantní péče
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8

Zasílání novinek e-mailem!