Veřejná zakázka podlimitní

Kontaktní e-mail:
jitka.skutova@zuova.cz

Název Hotová kultivační média pro mikrobiologii na Petriho miskách (PM), v lahvičkách (L) a ve zkumavkách (ZK)
Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky hotových kultivačních médií-půd pro kultivaci mikrobiologických vzorků pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, a to na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem, v objemu dle předpokládaných potřeb zadavatele, v termínu dodání nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Součástí plnění veřejné zakázky je i doprava do místa plnění, balné, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a případné další poplatky spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky, rámcová dohoda s jedním účastníkem
Datum zveřejnění ve VVZ 25. 9. 2017
Číslo jednací ZU/28726/2017
Předpokládaná hodnota VZ 3.500.000,- Kč bez DPH
Doba plnění

36 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu 3.500.000,- Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek: 16. 10. 2017 do 10:00 hod.
Datum otevírání obálek 16. 10. 2017 v 10:15 hod.
Ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8