EU

Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
vladimira.nemcova@zuova.cz

Název Obslužná laboratorní zařízení
Předmět 1 ks zařízení na úpravu vzorků – tlakové filtrační zařízení vícepozicové, 1 ks zařízení na úpravu vzorků – čelisťový drtič a 3 ks mycího a desinfekčního systému
Číslo jednací ZU/18881/2017
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Druh výběrového řízení otevřená výzva
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 21. 6. 2017
Předpokládaná hodnota VZ 1 688 660,- Kč bez DPH
Doba plnění 1 ks zařízení pro úpravu vzorků – tlakového filtračního zařízení vícepozicového do 9 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
1 ks zařízení pro úpravu vzorků – čelisťového drtiče do 11 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
1 ks mycího a desinfekčního systému do 11 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2017 do 13:00 hod.
Ke stažení https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=zuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8