EU

Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jiri.michalik@zuova.cz

Název Dodávka licencí vhodného geografického informačního systému
Předmět dodávka nových a nepoužitých licencí geografického informačního systému (GIS nebo ekvivalentu – kvalitativně a technicky obdobného řešení), splňujících technické parametry požadované zadavatelem, včetně systémové a technické podpory na 5 let
Číslo jednací ZU/18879/2017
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Druh výběrového řízení otevřená výzva
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 21. 6. 2017
Předpokládaná hodnota VZ 1 050 000,- Kč bez DPH
Doba plnění dodávka a aktivace licencí do 2 týdnů od okamžiku účinnosti Smlouvy
Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2017 do 12:00 hod.
Ke stažení https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=zuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8