EU

Veřejná zakázka podlimitní 

Kontaktní e-mail:
vladimira.nemcova@zuova.cz

Název Analyzátory
Předmět 1 ks sestavy analyzátoru TOC/DOC, 1 ks sestavy analyzátoru organicky vázaných halogenů a spalitelné síry a 1 ks sestavy automatického měřícího systému na měření základních složek životního prostředí
Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 25. 5. 2017
Číslo jednací ZU/15175/2017
Předpokládaná hodnota VZ 2 501 300,- Kč bez DPH
Doba plnění 1 ks sestavy analyzátoru TOC/DOC do 9 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
1 ks sestavy analyzátoru organicky vázaných halogenů a spalitelné síry do 9 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
1 ks sestavy automatického měřícího systému na měření základních složek životního prostředí do 11 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek: 19. 6. 2017 do 10:00 hod.
Datum otevírání obálek 19. 6. 2017 v 10:15 hod.
Ke stažení https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=zuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8