Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jitka.bojtosova@zuova.cz

Název Rozšíření parkoviště před areálem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Předmět veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Číslo jednací ZU/08399/2017
Druh zadávacího řízení do 6 mil. Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3.400.000,- bez DPH
Doba plnění a) převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy,
b) zahájení prací: do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště,
c) ukončení díla a předání díla: max. do 120 dnů ode dne zahájení prací.
Místo plnění Partyzánské nám. 2633/7, Ostrava, parcelní číslo pozemku: 1070/11, katastrální území: Ostrava
Datum uveřejnění 3. 4. 2017
Prohlídka místa plnění 12. 4. 2017 v 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek 26. 4. 2017 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 - Kryci list nabídky
Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení – seznam významných stavebních prací

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1
Příloha č. 2 - Výkaz výměr – platná verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2
Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Výsledek

Vybraný uchazeč  
Sjednaná cena  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8