Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
pavlina.vranova@zuova.cz

Název Kancelářské potřeby 2018
Předmět průběžné opakující se dodávky kancelářských potřeb v obvyklém sortimentu, a to na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 36 měsíců, v objemu dle provozních potřeb zadavatele a všech jeho pracovišť, v termínu dodání nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Součástí plnění veřejné zakázky jsou i balné, doprava do místa plnění, roznos do zadavatelem určených prostor v místě plnění, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a případné další poplatky spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky.
Číslo jednací ZU/04042/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu
Druh zadávacího řízení otevřená výzva
Datum zveřejnění 14. 2. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1 300 000,- Kč bez DPH za dobu účinnosti rámcové dohody - 36 měsíců
Doba plnění na dobu určitou, a to na 36 měsíců od okamžiku účinnosti rámcové dohody s jedním účastníkem nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1.300.000,- Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 5. 3. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Spotřební koš kancelářských potřeb
Příloha č. 2 - Návrh rámcové dohody
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 5 - Vzor seznamu významných dodávek

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8