Veřejná zakázka maleho rozsahu

Kontaktní e-mail:
jiri.michalik@zuova.cz

Název Zajištění systémové a technické podpory pro SW Predictor-LimA Advanced a jeho modul podporující práci na 4 jádrovém procesoru
Předmět zajištění systémové a technické podpory (dále jen „podpora“) software Predictor-LimA Advanced a jeho modulu podporujícího práci na 4 jádrovém procesoru, Key-ID: 1E0E7F11, 256F0386, 6465265D, 1E33176A ve vlastnictví zadavatele, a to po dobu 1 roku
Druh veřejné zakázky malého rozsahu
Druh zadávacího řízení otevřená výzva
Evidenční číslo VZ ZU/02097/2018
Datum zveřejnění 24. 1. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1 050 000,- Kč bez DPH
Doba plnění na dobu určitou, a to po dobu 1 roku
Lhůta pro podání nabídek: 13. 2. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8