Veřejná zakázka maleho rozsahu

Kontaktní e-mail:
eduard.jezo@zuova.cz

Název Zpracování a dodání vstupních dat pro strategické hlukové mapování
Předmět Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání vstupních dat včetně Technické zprávy pro účely Strategického hlukového mapování v aglomeraci Praha a Brno, které jsou územně vymezeny vyhláškou č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Evidenční číslo VZ ZU/01843/2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.990.000,-  Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to do 31. 5. 2018
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek 12. 2. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Smlouva
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele

Výsledek

Vybraný dodavatel Akustika Praha s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 1 890 000,- Kč
Zdůvodnění výběru Nejnižší nabídková cena

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8