EU

Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
martin.halata@zuova.cz

Název Iontové chromatografy
Předmět dodávka 1 ks sestavy iontového chromatografu s databázovým software určeným pro analýzu látek na bázi polárního charakteru a 1 ks sestavy iontového chromatografu s možností připojení k MS detekci
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 11. 5. 2017
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2017-012240
Předpokládaná hodnota VZ 4 046 100,- Kč bez DPH
Doba plnění do 9 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek: 15. 6. 2017 do 10:00 hod.
Datum otevírání obálek 15. 6. 2017 do 10:15 hod.
Ke stažení https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=zuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8