EU

Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
vladimir.sazel@zuova.cz

Název Kapalinové chromatografy
Předmět 2 ks HPLC_1 - kapalinových chromatografů s autosamplerem, kvartérní pumpou, FluD, DAD a 1 ks HPLC_2 - vysokotlakého kapalinového chromatografu s binární pumpou, fluorescenčním a diode array detektorem
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 11. 5. 2017
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2017-012229
Předpokládaná hodnota VZ 8 092 000,- Kč bez DPH
Doba plnění do 9 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek: 15. 6. 2017 do 11:30 hod.
Datum otevírání obálek 15. 6. 2017 do 11:45 hod.
Ke stažení https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=zuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8