EU

Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
karel.lach@zuova.cz

Název Spektrometry a MS systém
Předmět 1 ks mikrovlnného rozkladného systému, 2 ks spektrometru ICP-MS a 1 ks mobilního širokopásmového spektrometru
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 11. 5. 2017
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2017-012215
Předpokládaná hodnota VZ 9 736 842,- Kč bez DPH
Doba plnění 1 ks mikrovlnného rozkladného systému do 11 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
2 ks spektrometru ICP-MS do 13 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
1 ks mobilního širokopásmového spektrometru do 13 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek: 16. 6. 2017 do 11:30 hod.
Datum otevírání obálek 16. 6. 2017 do 11:45 hod.
Ke stažení https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=zuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8