Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
jana.dolezilkova@zuova.cz

Název Diagnostické soupravy k vyšetření IgA a IgG lidských protilátek proti Chlamydia trachomatis, IgA, IgG a IgM lidských protilátek proti Chlamydia pneumoniae metodou IMMUNOBLOT
Předmět průběžné opakující se dodávky laboratorních diagnostických přípravků in vitro k vyšetření IgA a IgG lidských protilátek proti Chlamydia trachomatis, IgA, IgG a IgM lidských protilátek proti Chlamydia pneumoniae metodou IMMUNOBLOT určené k diagnostickým účelům pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 23. 3. 2017
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2017-007295
Předpokládaná hodnota VZ 3.686.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky 24 měsíců
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně (e-mail, pošta, popř. elektronický nástroj)
Lhůta pro podání nabídek: 24. 5. 2017 do 10:00 hod.
Datum otevírání obálek 24. 5. 2017 v 10:15 hod.
Ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8