Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
jitka.bojtosova@zuova.cz

Název Správa objektu - Dům zdraví Jihlava
Předmět zajištění služeb týkajících se správy objektu zadavatele, Domu zdraví Jihlava. Správa objektu zahrnuje tyto služby: úklidové služby, údržbu zeleně, zimní údržbu a strážní služby.
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na služby
Datum zveřejnění ve VVZ 23. 3. 2017
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2017-007290
Předpokládaná hodnota VZ 7.600.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky 24 měsíců
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně (e-mail, pošta, popř. elektronický nástroj)
Prohlídka místa plnění: 10. 4. 2017 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek: 3. 5. 2017 do 9:00 hod.
Datum otevírání obálek 3. 5. 2017 v 9:15 hod.
Ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8