EU

Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
lucie.hellebrandová@zuova.cz

Název Měřící vozy
Předmět dodávka 2 ks nových a nepoužitých měřících vozů určených k imisnímu monitoringu ovzduší. Přičemž 1 ks měřícího vozu bude osazen integrálně zabudovaným automatickým čítačem částic, prachoměrem PMx, velkoobjemovým vzorkovacím zařízením - HVS, středně objemovým vzorkovacím zařízením - MVS, meteosystémem a sadou analyzátorů – NOx, SO2/H2S, O3, CO a 1 ks měřícího vozu integrálně zabudovaným prachoměrem a meteosystémem
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 4. 5. 2017
Evidenční číslo ve VVZ Z2017-011634
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7 322 958,- Kč bez DPH
Doba plnění do 26 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy
Prohlídka plnění 22. 5. 2017 od 9:00 a 29. 5. 2017 od 9:00
Lhůta pro podání nabídek 16. 6. 2017 do 10:00 hod.
Datum otevírání obálek s nabídkami 16. 6. 2017 v 10:15 hod.
Ke stažení https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=zuova

Výsledek

Vybraný uchazeč  
Sjednaná cena  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8