Zkoušení způsobilosti (PT) - Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-20

Poskytovatel zkoušení způsobilosti
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z7013
Název
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší.
Položka zkoušení způsobilosti
Pracovní ovzduší (analyty toluen, xylen a jejich směs, tetrachlorethylen), 20-150% PEL.
Označení
PT2 TOL-20
Termín konání
ZRUŠENO
Časový rozvrh
zahájení od 8:30, ukončení 15:00
Účastnický poplatek za měřící skupinu
8.000,– Kč bez DPH 21 %, faktura bude zaslána poštou, zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den konání programu PT nebude možná.
Vyhodnocení
Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením.
Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Vyhodnocení bude provedeno formou z-skóre pro každý odběr samostatně, tj. paralelní vzorky se nebudou průměrovat. Osvědčení o účasti bude uděleno pouze v případě, že účastník dosáhne vyhovujícího z-skóre pro oba paralelní vzorky (odběry)

Organizační pokyny
Odběr vzorků bude probíhat na pracovišti Jihlava, Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava.
Přihlášení
Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete písemně nebo elektronicky na adresu koordinátora programu PT.

Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

RNDr. Jana Habalová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00
tel.: +420 724 335 328
e-mail: jana.habalova@zuova.cz

Zástupce koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

RNDr. Libuše Nagyová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00
tel.: +420 777 570 983
e-mail: libuse.nagyova@zuova.cz

Aktuality

Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
11. 4. 2020

Omezení provozu HIV poradny ve Zlíně
Ve dnech 15.2. a 1.3. 2021 bude Zlínská poradna HIV mimo provoz.
8. 2. 2021

Nabídka zaměstnání
účetní - Ostrava
3. 2. 2021

Omezení provozu HIV poradny ve Zlíně
Dne 1.2.2021 bude Zlínská poradna HIV mimo provoz
26. 1. 2021

Registrace a rezervace očkování Covid-19
Registrace a rezervace očkování Covid-19 se provádějí výhradně přes registrační systém MZCR (https://registrace.mzcr.cz/). Přímou rezervaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě neumožňuje!
15. 1. 2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8