Odborná knihovna Zdravotního ústavu

 

Odborná knihovna byla zřízena roku 1971, patří mezi přímo řízené MZ ČR. Od roku 1998 byla ke knihovně přičleněna knihovna Informačního centra projektu Slezsko (informace z oblasti životního prostředí).

Organizačně je knihovna začleněna pod Centrum ekonomické a technické – Oddělení informačních a komunikačních technologií. Splňuje podmínky pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a získala „Osvědčení o zápisu do evidence knihoven, podle zákona č. 257/2001 Sb.“

Odborná knihovna měla k 31.12.2017 10 621 knihovních jednotek. Odebírá 31 titulů periodik z ČR z toho 5 titulů periodik ze zahraničí. Z celého výše uvedeného knihovního fondu poskytla knihovna za loňský rok 2606 výpůjček a kladně vyřídila 164 požadavků MVS.

Výdaje na knihovní fond v roce 2017 – 210123,- Kč.

Mezi naše uživatelé knihovny, kterých je 172, patří jak odborní zaměstnanci ústavu, tak i studenti Zdravotně sociální fakulty a SZŠ, kteří se chodí prakticky a teoreticky vzdělávat do našeho ústavu a plně využívají služeb naší odborné knihovny.

Pro naše zaměstnance jsou služby knihovny bezplatné, ale od mimoústavních uživatelů je vybírán poplatek 5,- Kč za jednu knihovní jednotku.

V rámci spolupráce s jinými lékařskými knihovnami pravidelně zajišťujeme cirkulaci zahraničních periodik. Od jiných knihoven cirkulujeme 6 titulů zahraničních periodik a provádíme rychlou informační obsahovou službu (RIOS). Námi odebíraná periodika cirkulují i v rámci pracovišť Zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Poslední čísla periodik jsou vystavena v čítárně časopisů, která je také od roku 2000 vybavena počítačem s přístupem na Internet.

Knihovní fond je průběžně převáděn do knihovnického programu CLAVIUS, který byl zakoupen v září 2010.

Mezi další technické vybavení patří i kopírovací stroj, který je využíván na rychlé vyřízení MVS a pro potřeby čítárny časopisů.

Knihovna je otevřena pro zdravotnické pracovníky

   Pondělí    8,00 - 14,00
Úterý 8,00 - 14,00
Středa 8,00 - 15,00
 Čtvrtek  8,00 - 14,30
Pátek 8,00 - 13,30

Kontaktní osoba Bc. Martina Džambová
tel.: 596 200 489
martina.dzambova@zuova.cz

Aktuality

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

Nové vyšetření stolice na parazity metodou PCR
Leták ke stažení
17. 5. 2018

HIV poradna v Ostravě
HIV poradna v Ostravě bude dne 7.5.2018 uzavřena!
24. 4. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8