Výzkum a vývoj

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě hned po svém vzniku v r. 2003 navázal na dlouholeté zkušenosti původního pracoviště (Krajská hygienická stanice v Ostravě) v oblasti řešení projektů. Špičková odborná práce ZÚ a jeho pracovišť byla promítnuta do řešení různých projektů, domácích i mezinárodních, např. výzkumných projektů Evropské unie: 6. rámcového programu a programu mezinárodní spolupráce na území Střední Evropy – Central Europe. Pracovníci ústavu řeší také výzkumné projekty podpořené národními poskytovateli: Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy , Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí aj., které se vztahují ke všem oblastem odborného zaměření Zdravotního ústavu.

Projekty podpořené státní nebo zahraniční dotací řešené ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě


Moravskoslezský kraj

Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 10/2017 – 6/2018
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


Ostrava

Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 10/2017 – 6/2018
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní techniky na území města Ostravy, Vratimova, Ostravy Kunčiček a Ostravy Hrabové
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2018
www.ims-msk.cz
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


Technologická agentura České republiky

Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM 1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2018 – 12/2021
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR


Ostrava

Provoz měřícího vozu a automatických měřících stanic, provádění měření imisních koncentrací škodlivin v ovzduší a vyhodnocení měření měřícím vozem a AMS (Statutární město Ostrava)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2016 – 2019
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Modernizace zařízení pro sledování kvality ovzduší (MoZeK Ov) (EU – FS v rámci Operačního programu Životního prostředí)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017 - 2018


Technologická agentura České republiky

Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017-2020
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR


Aktuality

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

Nové vyšetření stolice na parazity metodou PCR
Leták ke stažení
17. 5. 2018

HIV poradna v Ostravě
HIV poradna v Ostravě bude dne 7.5.2018 uzavřena!
24. 4. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8