Studie HELEN (Health, Life Style and Environment) v Karviné v roce 2004

V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí (dále jen Celostátní monitoring) je zdravotní stav obyvatelstva sledován na základě dotazníkového šetření nazvaného Studie HELEN – Health, Life Style and Environment.

Realizace studie Helen byla zahájena v roce 1998. V letech 1998 - 2002 byla postupně provedena v 27 městech zařazených do systému monitorování.

Studie HELEN je dotazníkové šetření populace ve věku 45-54 let konané v roce 2004 v 9 městech ČR (Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karviné, Kladně, Mostu, Olomouci, Plzni a Žďáru nad Sázavou).

Cílem šetření HELEN je doplnit dostupné údaje demografické a zdravotní statistiky o další ukazatele zdravotního stavu a odhadnout prevalenci vybraných neinfekčních onemocnění a rizikových faktorů těchto onemocnění u městské populace ČR. V rámci šetření dochází také ke zjišťování některých socioekonomických a psychosociálních charakteristik a ukazatelů životního stylu.

Dokumenty

  • Fejtková, P., Skýbová, D., Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A.: Studie HELEN (Health, Life Style and Environment) v Karviné v roce 2004. Konference Životné podmienky a zdravie, vědecká konference s mezinárodní účastí, Štrbské Pleso, 19.-21.9.2005. Sborník článků.
    Poster Archivovaný dokument ZIP Dokument ve formátu Microsoft Powerpoint
    Článek Archivovaný dokument ZIP Dokument ve formátu Microsoft Word

Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8