Vliv nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav obyvatel Ostravy a jejich ohrožení sociálním vyloučením a chudobou

Společenské změny závěru 20. st. přinesly do českého prostředí do té doby neznámý jev - nezaměstnanost. Od počátku 90. let se míra nezaměstnanosti zvyšuje, i když nerovnoměrně. Nejcitelněji jsou vysokou mírou nezaměstnanosti postiženy oblasti, které procházejí restrukturalizací těžkého a těžebního průmyslu, chudé zemědělské oblasti a oblasti se špatnou dopravní obslužností a velkou vzdáleností k větším městům.

Skutečnost, že město Ostrava patří k lokalitám nejvíce postižených nezaměstnaností v ČR má své sociální a ekonomické důsledky.

Ke 30. 6. 2003 registroval Úřad práce (ÚP) v Ostravě celkem 28.362 osob, což představuje 17,8% nezaměstnaných. Negativní trend vývoje ostravského trhu práce z roku 2002 pokračuje i v roce 2003 - ve všech dosavadních měsících registrovaných lidí hledajících zaměstnání meziročně přibylo a jejich počet ani jednou neklesl pod osmadvacetitisícovou hranici

Řada studií zkoumající vliv nezaměstnanosti na zdravotní stav a psychiku poukazuje na možný negativní vliv ztráty práce na zdraví. Zhoršení tělesného zdraví bylo doloženo jak přítomností tělesných příznaků, tak i zvýšeným využíváním zdravotnických služeb nezaměstnanými.

Proto Zdravotní ústav v Ostravě ve spolupráci s Úřadem práce realizoval v roce 2003 výzkumný projekt, jehož záměrem bylo:

  • zjištění nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků vyvolaných nezaměstnaností
  • porovnání subjektivně hodnoceného zdravotního stavu nezaměstnaných před ztrátou zaměstnání a v průběhu nezaměstnanosti
  • vyhodnocení vlivu délky nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav

Popis projektu

Projekt zahrnoval dotazníkové šetření u náhodně vybraných osob (vzorek 500 osob) registrovaných na Úřadu práce v Ostravě, statistickou analýzu získaných dat, vyhodnocení a komentáře.

Výstupy projektu:

Publikace:

Kontakty

Bc. Petra FejtkováTelefon 596 200 447
Adresa elektronické pošty petra.fejtkova@zuova.cz

Mgr. Hana ŠlachtováTelefon 596 200 447

Ing. Hana TomáškováTelefon 596 200 140

MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.Telefon 596 200 134

Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8