Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Částkou 4 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z dubna 2005 bylo vyhlášeno zřízení Národní referenční laboratoře pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.

Náplň činnosti:

 • GIS analýza rutinně sbíraných zdravotních dat
 • GIS analýza epidemiologických studií
 • GIS analýza vybraných dat celostátního monitoringu
 • využití GIS pro zefektivnění činnosti hygienické služby
 • rozptylové modely velkých emisních zdrojů - autorizované zpracování rozptylových studií
 • rozptylové modely mobilních emisních zdrojů - autorizované zpracování rozptylových studií
 • modely hlukové zátěže
 • zpracování strategických hlukových map ČR

Složení NRL:

 • Ing. Jiří Michalík, Ph.D. - pověřen vedením NRL, rozptylové modely, specialista GIS, hlukové studie
 • Ing. Hana Tomášková, Ph.D. - biostatistik
 • RNDr. Pavla Polaufová - specialista GIS
 • MUDr. Ivan Tomášek - lékař - epidemiolog
 • Mgr. Ondřej Volf - specialista GIS, hlukové studie
 • MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D. - lékař - epidemiolog

Organizační útvary ZÚ zapojené do činnosti NRL:

 • Činnost NRL pro GIS - Oddělení faktorů prostředí - Centrum hygienických laboratoří
 • Oddělení informačních a komunikačních technologií - Centrum technické

Dokumenty

Kontaktní osoba:Ing. Jiří Michalík, Ph.D. - vedoucí NRL
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava
Telefon 596 200 213
Adresa elektronické pošty jiri.michalik@zuova.cz

Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8