Národní referenční laboratoř pro urogenitální trichomonózu

Hlavní hygienik ustanovil NRL pro urogenitální trichomonózu v roce 1985 (HEM 370-21.10. 1985).

Laboratoř plní v současné době tyto úkoly:

  1. vypracovává a ověřuje nové laboratorní metody pro zkvalitňování a standardizaci diagnostiky Trichomonas vaginalis
  2. shromažďuje informace o výskytu trichomonózy v populaci
  3. stanovuje citlivost kmenů Trichomonas vaginalis na používané léky standardní metodikou
  4. shromažďuje a studuje poznatky světové vědy v oblasti urogenitální trichomonózy
  5. poskytuje konzultace v problematice trichomonózy
  6. na základě získaných výsledků připravuje metodické pokyny

Pro širokou odbornou veřejnost:

  1. připravuje vzorky pro externí hodnocení kvality „Mikroskopická diagnostika trichomonád“
  2. ověřuje kvalitu kultivačních půd připravovaných v diagnostických laboratořích.

Dokumenty

Kontaktní osobaRNDr. Erich Pazdziora, CSc. - vedoucí NRL
Telefon 596 200 158
Mobilní telefon 737 208 267
Adresa elektronické pošty erich.pazdziora@zuova.cz

Aktuality

Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017 Moravsko-slovenské mikrobiologické dny 2017
12. 7. 2017

Jsme výzkumná organizace
Rozhodnutím MŠMT jsme od 11.8.2017 zapsáni mezi výzkumné organizace.
17. 8. 2017

Poradna HIV Zlín - dovolená
Ve dnech 14. 8. – 25. 8. 2017 bude poradna HIV ve Zlíně uzavřena – dovolená.
11. 8. 2017

Plicní ambulance v Ostravě
Otevřeli jsme novou plicní ambulanci
1. 8. 2017

Očkování a HIV ve Vsetíně
Ordinace očkování + HIV ve Vsetíně bude 1.8. a 8.8.2017 uzavřena.
19. 7. 2017

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8