Národní referenční laboratoř pro fyziologii práce

 • měření a hodnocení fyzické zátěže z hlediska krátkodobé a dlouhodobé únosnosti (měření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, srdeční frekvence, časové snímky),
 • stanovení optimálního režimu práce a odpočinku s ohledem na fyzickou zátěž,
 • měření a hodnocení lokální svalové zátěže ve vztahu k nadměrnému, jednostrannému zatěžování zejména horních končetin fyzikálními metodami, metodou integrované elektromyografie a stanovení optimálního režimu a intenzity práce,
 • konzultační činnost v problematice posuzování strojů, pracovního místa a pracovního procesu z hlediska ergonomického,
 • Hodnocení ergonomických rizik na základě ergonomických checklistů (PDF 4 MB)
 • měření a hodnocení fyzikálních parametrů tepelně vlhkostního mikroklimatu na pracovištích,
 • měření a hodnocení pracovně tepelné zátěže na základě fyziologické odezvy organismu (srdeční frekvence, produkce potu, teploty těla a kůže),
 • stanovení režimu práce a odpočinku a pitného režimu u pracovníků v horkých provozech,
 • predikce pracovně tepelné zátěže a návrh optimálního režimu práce a odpočinku pomocí výpočetního programu,
 • měření a hodnocení chladové zátěže a stanovení režimu práce a odpočinku při práci v nízkých teplotách,
 • posuzování speciálních ochranných oděvů a stanovení režimu práce a oddechu při práci v speciálních ochranných oděvech,
 • testování fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti uchazečů o práci v tepelně a fyzicky náročných provozech (v rámci vstupních a periodických prohlídek).
 • organizování krajských a celostátních konzultačních dnů k problematice nadměrné jednostranné zátěže

Kontaktní osoba:
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava
Telefon 596 200 332
Adresa elektronické pošty hana.lehocka@zuova.cz

Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8