Biologické expoziční testy – hrazeny zaměstnavatelem!

Dne 1. dubna začne platit zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Od tohoto data bude (dle § 58) veškerou pracovně lékařskou péči hradit zaměstnavatel. Znamená to, že i vyšetření biologických expozičních testů, které jsou součástí preventivních prohlídek, bude hrazeno zaměstnavatelem a nikoli ze všeobecného zdravotního pojištění (týká se to např. rizikové práce kategorie 2R, 3 a 4).

Centrum hygienických laboratoří provádí tato vyšetření již řadu let, a jsme schopni zabezpečit dodání vzorkovnic, odvoz vzorků, resp. se konkrétně domluvit se závodními lékaři.

Kontakt:
Ing. Vladimíra Němcová
Telefon 596 200 126
Telefon 737 208 271
Adresa elektronické pošty vladimira.nemcova@zuova.cz

Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8