Změna financování CAPL

Upřesnění: Pro zdravotnická zařízení a firmy, které v souladu s rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) u vybraných exponovaných pracovníků v riziku karcinogenních a mutagenních faktorů (např. cytostatika, polycyklické aromatické uhlovodíky…) mají uloženo provádět v rámci preventivních prohlídek vyšetření CAPL (cytogenetická analýza periferních lymfocytů).

V prosinci 2011 vyšel zákon 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění .... Ten v bodě 131 říká, že § 35 původního právního předpisu (hrazení závodní preventivní péče ze všeobecného zdravotního pojištění) se včetně nadpisu ruší. V souladu se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (§42) a zákonem 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (§58) s účinností od 1.4.2012 hradí veškerou péči spojenou s ochranou zdraví při práci zaměstnavatel.

Jako poskytovatel vyšetření CAPL upozorňuje oddělení genetické toxikologie při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, že vzhledem k časové náročnosti vyšetření a přes maximální nasazení našich pracovníků nemůžeme zaručit, že vzorky na toto vyšetření, doručené k nám v březnu 2012 budeme schopni dokončit v takovém časovém horizontu, aby je bylo možno účtovat zdravotním pojišťovnám. U vzorků, doručených po 15. březnu už je to zcela vyloučené.

J. Kůsová
16.1.2012

Aktuality

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

Nové vyšetření stolice na parazity metodou PCR
Leták ke stažení
17. 5. 2018

HIV poradna v Ostravě
HIV poradna v Ostravě bude dne 7.5.2018 uzavřena!
24. 4. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8